Условия на ползване

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребител/Ползвателите на информационната платформа premia.bg и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

  • Обхват

    За деловите взаимоотношения между premia.bg и на клиента само за тези правила и условия. Противопоставяне или отклоненние от тези правила и условия, не се приемат от premia.bg и им противоречат изрично. Противоречие с условията на клиента са валидни, само ако premia.bg изрази писмено съгласие. В добавка, условията за авторското право и авторското право върху всички закупени продукти са на premia.bg.

  • Сключване на договор за покупко-продажба

    След въвеждане на личните данни и натискане на бутона за поръчка, потребителят създава обвързваща поръчка за артикулите в пазарната количка. Потребителят получава потвърждение за поръчката чрез имейл на елетронния адрес, подаден във формата за поръчка. Договорът се счита за сключен от момента на потвърждение на формата за поръчка от потребителя.

  • Доставка

    Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер.

To Top